< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 3 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

237

H a l a m a n

syarikat ICT tempatan mahupun global.

Tambahan pula, kewujudan dan kemajuan

yang dicapai oleh syarikat ICT dalam pem-

iagaan begitu mengkagumkan, sudah tentu

syarikat ini perlu melaksanakan tanggungja-

wab mereka kepada pihak berkepentingan.

Jadual 1 merupakan syarikat ICT di Lembah

Silikon, Amerika Syarikat dan kemakmuran

pemiagaan yang dikecapi oleh syarikat ICT

ini adalah bergantung kepada pihak

berkepentingan terutamanya pengguna di

seluruh dunia. Jadi, sebagai tanda terima

kasih, maka syarikat ICT harus

melaksanakan tangungjawab ini sebagai

tanda terima kasih kepada para pengguna.

Tanpa sambutan dan komitinen dan

pengguna sudah tentu syarikat ICT tidak

mampu memperolehi kejayaan dalam perni-

agaan mereka.

Bagi syarikat Internet seperti Yahoo misal-

nnya mereka telahpun menjadi gergasi

dalam pemiagaan global dan merupakan

korporat ICT yang berjaya menakluki pasa-

ran

global.

Sambutan

terhadap

penggunaan Internet telah menjadikan

syarikat seperti Yahoo mencapai jualan

yang seringkali meningkat setiap tahun

sehinggakan pemilik syarikat berkenaan,

Bill Gates berjaya melonjakkan dirinya se-

bagai jutawan utama dunia. E-bay dan

Am-

azon.com

peruncitan dalam talian yang tersohor di

peringkat global menerusi jualan produk

dan perkhidmatan secara dalam talian.

Justeru itu, pengetahuan dan kefahaman

mengenai teori, prinsip, dan perlaksanaan

tanggungjawab sosial korporat di kalangan

syarikat ICT adalah penting ke arah

mewujudkan

korporat

yang

mesra

masyarakat dan penuh dengan prinsip ke-

manusiaan. Hakikatnya, sistem ekonomi

barat gagal untuk melahirkan korporat

yang mempunyai sifat sedemikian, dan

untuk itu, tanggungjawab sosial korporat

dari perspektif syarikat ICT seharusnya tid-

ak jauh berbeza dengan syarikat bukan ICT

walaupun mereka beroperasi atas platform

yang berbeza.

TEORI DAN APLIKASI TANGUNGJAWAB SO-

SIAL KORPORAT

Perniagaan korporat mempunyai perhub-

ungan secara langsung dengan pelbagai

pihak berkepentingan di persekitaran

operasi mereka. Menurut Davis dan Freder-

Nama Syarikat

Alamat URL

Hewlett-Packard

http://www.hp.com

Intel

http://www.intel.com

Cisco Systems

http://www.cisco.com

Apple Computer

http://www.apple.com

Oracle

http://www.oracle.com

Sun

Microsys-

tems

http://www.sun.com

Sanmina-SCI

http://www.sanmina.com

Calpine--2

http://www.calpine.com

Solectron

http://www.solectron.com

Applied Materials

http://

www.appliedmaterials.com

Google

http://www.google.com

Agilent

http://www.agilent-tech.com

AMD

http://www.amd.com

Synnex

http://www.synnex.com

Yahoo

http://www.yahoo.com

http://

www.franklintempleton.com

Franklin

Re-

sources

eBay

http://www.ebay.com

CNF

http://www.cnfcom

Maxtor

http://www.maxtor.com

Symantec

http://www.symantec.com

Robert Half Intl

http://www.rhii.com

http://

www.bellmicro.com

Bell Microprod-

ucts

Knight Ridder

http://www.kri.com

Electronic Arts

http://www.ea.com

Granite Construc-

tion

http://

www.graniteconstruction.com

Nvidia

http://www.nvidia.com

SanDisk

http://wwvv.sandisk.com

Intuit

http://www.intuit.com

Adobe Systems

http://www.adobe.com

Juniper Networks

http://www.juniper.net

Tabel 1. Syarikat Korporat ICT di Lembah

Silikon, Amerika Syarikat

http://www.siliconvalley.com/

mld/siliconvalley/

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail